Posts Tagged ‘bankovní registr’

Bankovní registr klientských informací – bližší informace

Bankovní registr klientských informací (dále jen „úvěrový registr“) je společná databáze vytvořená na základě informací poskytnutých bankami o úvěrových vztazích mezi bankami a jejich klienty (viz Úvěrový registr a jeho obsah), který je spravován společností CBCB – Czech Banking Credit Bureau, a.s. (dále jen „CBCB“). Tato společnost je také zpracovatelem podle zákona č. 101/2000 Sb. […]

Powered by WordPress | Buy cheap at&t cell phones at iFreeCellPhones.com | Thanks to iCellPhonePlans.com, MMORPG and Incinerador De Grasa