Nebankovní registr klientských informací – bližší informace

Nebankovní registr klientských informací (dále jen NRKI) obsahuje informace o klientech leasingových společností a poskytovatelů splátkového prodeje. Žádné informace se do NRKI nedostanou bez souhlasu klienta a data o jednotlivém klientovi jsou v NRKI uložena 4 roky.

Co je to „nebankovní registr klientských informací“?

Výhody nebankovního registru klientských informací (NRKI)

  • NRKI obsahuje informace o klientech leasingových společností a poskytovatelů splátkového prodeje.
  • Žádné informace se do NRKI nedostanou bez souhlasu klienta.
  • NRKI snižuje riziko, že se klient dostane do stavu předlužení.
  • NRKI snižuje riziko, že budou kvalitní klienti doplácet na neplatiče.
  • NRKI usnadňuje řádným klientům přístup k budoucím leasingům a úvěrům.
  • Informace o sobě si v NRKI může každý klient ověřit.
  • Případné nepřesnosti může klient v NRKI nechat opravit.
  • NRKI je dokonale zabezpečen proti zneužití.
  • Data o jednotlivém klientovi jsou v NRKI uložena 4 roky.
  • Informace o klientovi lze z NRKI získat jen tehdy, když k tomu klient dá souhlas.

O registru

Zájmové sdružení právnických osob LLCB, z.s.p.o. bylo založeno dne 8.10.2004 za účelem zajištění a zprostředkování vzájemného informování věřitelských subjektů o údajích vypovídajících o bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce jejich klientů – fyzických a právnických osob. Proto bude LLCB shromažďovat od věřitelských subjektů údaje o jejich klientech, zajišťovat jejich zpracování a provozovat tak Nebankovní registr klientských informací.

LLCB, z.s.p.o. tedy bude subjektem, prostřednictvím kterého si věřitelské společnosti budou vzájemně vyměňovat určité údaje o svých klientech tak, aby předcházely možným podvodům a nekalým praktikám ze strany některých svých klientů a též aby se chránily proti riziku nesolventnosti klientů.

Dalšími osobami podílejícími se na zpracování informací v Nebankovním registru klientských informací jsou:
CCB – Czech Credit Bureau, a.s.
a společnost
CRIF S.p.A.

Účel registru

Základním účelem Nebankovního registru klientských informací (NRKI) je vzájemné informování věřitelských subjektů o záležitostech vypovídajících o bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce jejich klientů. NRKI přispívá ke zjednodušení a ke zprůhlednění vztahů mezi věřitelem a dlužníkem. Zlepšení informovanosti věřitelských subjektů se projeví ve snazším přístupu solidních klientů k penězům pro osobní spotřebu či podnikatelský záměr.

Obsah databáze a způsob zpracování informací v NRKI

NRKI představuje databázi údajů o smluvních vztazích mezi věřitelskými subjekty a jejich klienty. NRKI je vytvořen na základě informací, které věřitelské subjekty poskytují LLCB a které jednotlivě nebo ve svém souhrnu vypovídají o bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce klientů věřitelských subjektů (jde např. o informace o tom, zda závazky klienta jsou nebo nejsou řádně a včas plněny).

Počáteční i průběžné zařazování či aktualizace informací (údajů) v NRKI je v případě klientů – fyzických osob podmíněno poskytnutím souhlasu se zpracováním údajů v NRKI. V souladu s příslušnými ustanoveními Zákona o ochraně osobních údajů lze osobní údaje klientů – fyzických osob zpracovávat pro účely vzájemného informování věřitelských subjektů pouze s jejich souhlasem. Vložení osobních údajů do NRKI jedním z věřitelských subjektů automaticky neznamená, že tyto údaje budou volně přístupně dalším věřitelským subjektům – další věřitelské subjekty budou opět potřebovat písemný souhlas příslušného klienta, aby se na tyto údaje obsažené v NRKI mohli dotázat; v případě osobních údajů klientů – fyzických osob se tedy v NRKI uplatňuje princip tzv. dvojího souhlasu.

Informace (údaje) jsou do NRKI zařazovány a následně zpracovávány v rozsahu, ve kterém mohou sloužit pro posouzení bonity, důvěryhodnosti a platební morálky klienta a ve kterém je klient poskytl věřitelskému subjektu v souvislosti se smluvním vztahem nebo které mohou vyplynout ze smluvního vztahu za dobu jeho trvání.

Obsahem NRKI jsou tedy zejména základní identifikační údaje klientů (tj. jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo a adresa bydliště), údaje o závazcích klientů, o včasnosti jejich plnění, o jejich zajištění apod. V NRKI nejsou zpracovávány citlivé osobní údaje klientů – fyzických osob ve smyslu Zákona o ochraně osobních údajů (např. údaje o zdravotním stavu apod.).

Informace obsažené NRKI jsou pravidelně měsíčně aktualizovány a jsou uchovávány pro potřebu vzájemného informování věřitelských subjektů po dobu trvání smluvního vztahu mezi věřitelským subjektem a jeho klientem a po dobu dalších čtyř (4) let po jeho ukončení. Pokud požadovaná smlouva s klientem nebyla uzavřena, jsou informace (údaje) uchovávány v NRKI po dobu šesti (6) měsíců ode dne podpisu žádosti klienta o uzavření příslušné smlouvy. Po uplynutí příslušné doby budou takovéto informace pouze archivovány a nebudou poskytovány pro účely vzájemného informování věřitelských subjektů.

Díky využití moderních technologií týkajících se provozu systému a zabezpečení přenosu a uchovávání údajů klientů věřitelských subjektů, které se osvědčily při provozování registrů obdobných NRKI v zemích Evropské unie, a smluvně definovaným vztahům a zárukám je minimalizováno riziko zneužití informací.

LLCB zřídilo též Klientské centrum za účelem komunikace a poskytování služeb klientům zúčastněných společností. Klientské centrum zejména informuje klienty o údajích, které jsou o nich zpracovávány v NRKI (v případě klientů – fyzických osob tak činí podle požadavků Zákona o ochraně osobních údajů), slouží jako místo pro podávání žádostí klientů o informace o tom, jaké údaje jsou o nich zpracovávány v NRKI a též slouží i jako místo pro podávání případných stížností či připomínek ze strany klientů v souvislosti s nepřesnými údaji zpracovávanými v NRKI.

Kontaktní adresa LLCB:

LLCB, z.s.p.o.
Na Příkopě 21
117 19, Praha 12
Tel. +420 222 811 030
Email: klient@llcb.cz
Internet: www.llcb.cz

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..