Archive for the ‘Banky’ Category

Bankovní registr klientských informací – bližší informace

Bankovní registr klientských informací (dále jen „úvěrový registr“) je společná databáze vytvořená na základě informací poskytnutých bankami o úvěrových vztazích mezi bankami a jejich klienty (viz Úvěrový registr a jeho obsah), který je spravován společností CBCB – Czech Banking Credit Bureau, a.s. (dále jen „CBCB“). Tato společnost je také zpracovatelem podle zákona č. 101/2000 Sb. […]

Banky působící v České republice a jejich bankovní kódy

Chcete vědět, které banky mají své pobočky v České republice? Potřebujete znát bankovní kód některé v Česku působící banky? To vše najdete v dnešním článku.

Powered by WordPress | Buy cheap at&t cell phones at iFreeCellPhones.com | Thanks to iCellPhonePlans.com, MMORPG and Incinerador De Grasa